زیر استارتر

کنترل سافت استارتر به نوع و مدل آن بستگی داشته و ممکن است به شکل‌های محلی، الکتریکی، تحت شبکه و یا ترکیبی از همه‌ی حالت‌های فوق انجام ‌شود. سافت استارترها را می‌توان از نظر کنترل به گروه‌های ساده، میانی و پیشرفته تقسیم کرد.

گالری محصول

ویژگی های محصول

کنترل سافت استارتر به نوع و مدل آن بستگی داشته و ممکن است به شکل‌های محلی، الکتریکی، تحت شبکه و یا ترکیبی از همه‌ی حالت‌های فوق انجام ‌شود. سافت استارترها را می‌توان از نظر کنترل به گروه‌های ساده، میانی و پیشرفته تقسیم کرد.

جهت سفارش این محصول همین حالا با ما تماس بگیرید.